Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beter Buiten Sporten / Meer Dan Sport Alleen

In het kort.

  1. Algemene Voorwaarden Beter Buiten Sporten / Meer Dan Sport Alleen,
  1. De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, de laatste volledige versie is beschikbaar op de website www.beterbuitensporten.nl.
  1. Een leskaart voor 10 lessen/trainingen heeft een geldigheid van 3 maanden (13 weken). Na de einddatum vervallen automatisch de eventueel overgebleven lessen. Een leskaart is persoonsgebonden.
  1. U dient vooraf per bank of contant, voor de 1e les, te betalen voor de leskaart.
  1. Een gemiste les mag u altijd inhalen op een andere dag/groep/locatie, mits er plek is.
  1. Mocht u om een medische reden een periode niet deel kunnen nemen aan de training, neem dan vóóraf contact op om samen naar een oplossing te zoeken. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
  1. Bij overmacht kan een training komen te vervallen, of door extreme weersomstandigheden.
  1. Beter Buiten Sporten / Meer Dan Sport Alleen is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van eigendommen van de deelnemer of voor lichamelijke letsel voor, tijdens en na de les. Raadpleeg bij gezondheidsklachten eerst een arts en stel de instructeur op de hoogte van eventuele klachten/blessures.

Wilt u de volledige Algemene voorwaarden lezen  klik hier